JAKOŚĆ WODY

Poniżej prezentujemy sprawozdania z przeprowadzanych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

BADANIA WODY 10.2020

BADANIA WODY 11.2019

BADANIA WODY 06.2019

BADANIA WODY 02.2019