JAKOŚĆ WODY

 

Poniżej prezentujemy sprawozdania z przeprowadzanych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.
BADANIA WODY 02.2019

BADANIA WODY 06.2019

BADANIA WODY 11.2019