Witamy na stronach Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka

Podstawowym przedmiotem działalności naszej jednostki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie gminy Radłów, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu gminy Radłów, wywóz i oczyszczanie ścieków taborem asenizacyjnym z terenu gminy Radłów.

Poniżej wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.